தமிழில் உங்கள் பலன்களை அறிய ஜோதிடம்.கொம்
 

முதற்பக்கம் எண் ஜோதிடம் இராசி பலன் எம்மைப்பற்றி தொடர்புகளுக்கு
 

ஜோதிடம்

எண் ஜோதிடம்
இராசி பலன்
   
தியானம்
மந்திரம்
சித்தமருத்துவம்
   
 

Dr.P.Esakki

ஞானயோகி : டாக்டர். ப.இசக்கி IBAM, RMP,DISM

தமிழ்நாடு, இந்தியா

தொலைபேசி : 0091-4633-243029

செல் : 00919842529691, 00919842510578

ஆன்மீகம் ,தியானம், மணிமந்திரம், சித்தமருத்துவம், ஜோதிடத்தின் வழியில் அனைத்து விதமான பிரச்சனைகள் நீங்கி ஆயுள் ஆரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்துடன் வாழஅணுகவும்

இணையத்தளம் : www.gnanayohi.com 

பணம் அனுப்ப

NAME : P.ESAKKI

BANK : INDIAN OVERSEAS BANK

A/C No. : 9419

BRANCH :  KADAYANALLUR

DISTRICT : TIRUNELVELI

TAMILNADU

INDIA

 
 

தொடர்புகளுக்கு

 
Gnanayohi Dr.p.Esakki, IBAM,RMP, D.I.S.M
18(25B\1), Pulavar Street, Krishnapuram, Kadayanallur - 627759
Thirunelveli District Tamil Nadu India.
Phone For ISD : 0091-4633-243029, Tele Fax : 04633243029
Cell : 98425-29691,98425-10578, Fax : 04633-240390
Email : paramasivan_esakki@yahoo.com
Website : www.gnanayohi.com
 
Consultation by appointment only.
 

இணையத்தள உரிமை ஜோதிடம்.கொம் 2007 - 2008